3 kiểu bài sau Flop quan trọng nhất và cách chơi cụ thể

Vòng Flop là vòng cực kì quan trọng vì nó có đến 3 lá bài được mở ra. Quyết định đi tiếp hay dừng ở vòng này được đa số người chơi lựa chọn. Các lá bài tẩy rất đẹp, hoàn toàn có thể bị phá tan ngay từ vòng này tới mức phải úp bỏ.

Các loại bài ở Flop sẽ được chia ra làm 3 loại chính gồm: Bài hoàn chỉnh – Made Hand, Bài đợi – Draw Hand và Bài rác – Trash Hand. Xác định được loại bài sẽ giúp bạn ra các quyết định hành động tiếp theo.

Made Hand

Hay còn gọi là tay bài có hết hợp hoàn chỉnh là các tay bài từ mạnh cho đến rất mạnh và khả năng chiến thắng ván là rất cao. Made Hand được chia làm 2 nhóm:

Made Hand Siêu Cấp bao gồm từ 2 đôi cho đến sảnh chúa.

VD: Bài Tẩy: A K, Flop A 6 K => 2 đôi mạnh nhất.

Bài Tẩy: A Q. Flop Q 9 Q => bộ 3  mạnh nhất

Made Hand thườnglà trường hợp chỉ có 1 đội nhưng là Top Pair hoặc Over Pair

Top Pair là bài tẩy tạo với bài chung 1 đôi cao nhất trên bàn

VD: Bài tẩy A Q, Flop: 2 9 Q

Over Pair là bài tẩy đôi cao nhất, cao hơn các lá bài Flop

VD: Bài tẩy K K, Flop 4 9 T

Draw Hand

Trường hợp phổ biến nhất trong Poker, bạn thường xuyên gặp bài đợi tại Flop khi mà chỉ thiếu 1 cây nữa là sẽ hoàn chỉnh. Cây  này có thể xuất hiện ở Turn hoặc River. Nhưng thường thì sẽ chỉ có 2 kiểu bài đợi đáng để đầu tư là sảnh 2 đầu và bài đợi thùng

VD1: K-Q, T-J-3

Bất kì lá A hoặc 9 nào cũng sẽ hình thành 1 sảnh rất mạnh. Outs = 8 (4 con A và 4 con 9)

VD2: J-A cơ, T cơ – 8 cơ- 2

Bất kì lá scơ nào sẽ hình thành Thùng. Outs = 9

VD3: A chuồn – J, T-9-8 chuồn

Đây là Draw Hand cực mạnh với nhiều cửa mua. Là sự kết hợp của sảnh 2 đầu và thủng. Cơ hội rất lớn hoàn chỉnh ở Turn và River. Outs = 15.

Trash Hand

Trường hợp khi mà bài tẩy của bạn không có 1 kết hợp nào với bài Flop, cũng là trường hợp bài không có mấy giá trị thì được gọi là bài rác. Mua bài trong giai đoạn này sẽ phải chịu rủi ro rất cao và phụ thuộc may mắn.

VD1: K bích – Q rô, A cơ – 7 chuồn – 5 cuồn

VD2: K chuồn – 6 chuồn, J chuồn – 6 bích – A rô. Ở ví dụ này dù tạo thành đôi 6 nhưng lại là Bottom Pair hay đôi thấp nhất và gần như không có giá trị đáng kể và khó lòng trông đợi. Đây cũng có thể coi là một loại bài rác không đáng đầu tư.