Các thuật ngữ quan trọng nhất khi chơi Xì Tố tại V8 Club

Về cơ bản, Xì Tố là một kiểu bài rút gọn từ game bài Poker. Do đó, các thuật ngữ sử dụng trong Xì Tố cũng sẽ rất tương đồng với thuật ngữ trong Poker. Bạn có thể tham khảo loạt bài về Poker trên V8 Club để biết chi tiết. Tuy nhiên, dưới đây là một số thuật ngữ thông dụng nhất trong game Xì Tố.

Các thuật ngữ người chơi cần lưu ý bao gồm các tay bài được xếp từ mạnh đến yếu bao gồm:

  • Thùng Phá Sảnh lớn
  • Thùng Phá Sảnh
  • Tứ Quý
  • Cù Lũ
  • Thùng
  • Sảnh
  • Sám Cô
  • Thú
  • Đôi
  • Mậu Thầu

Các thuật ngữ cơ bản dùng cho vòng cược gồm:

– Bet: Nếu chưa ai đặt cược và bạn là người cược đầu tiên, đây gọi là hành động Bet

– Call: Người chơi đặt cược bằng với số tiền mà người chơi trước đó Bet, được gọi là Call

– Raise: Người chơi tăng mức tiền cược lên gấp đôi người chơi trước đó Bet, được gọi là Raise

– Re-Raise: Người chơi tăng mức tiền cược lên gấp đôi người chơi trước đó Raise, được gọi là Re-Raise

– Fold: Một người chơi tự loại bỏ mình khỏi ván đấu bằng cách úp bài

– Check: Nếu trong ván bài chưa có ai Bet và một người thay vì Bet lại chuyển lượt sang cho người kế tiếp, hành động này gọi là Check

– 3-Bet: Thuật ngữ này phổ biến hơn với Poker nhưng có thể áp dụng với Xì tố, nó có nghĩa tương đồng với Re-Raise, tức là sau khi có người BET, có người Raise và tới bạn lại Raise thêm 1 lần nữa. Hành động này gọi là 3-Bet. Nếu có thêm 1 người nữa Raise tiếp lên gọi là 4-Bet…

– Check Behind: Một người đã check, sau đó người tiếp theo lại check lần nữa, gọi là check behind.

Thuật ngữ liên quan đến các bài tiềm năng có thể hình thành bộ tốt

– Chờ thùng: Khi tay bài có 4 lá bài đồng chất và đợi thêm 1 lá bài đồng chất nữa để hình thành thùng thì gọi là Chờ Thùng

– Chờ sảnh 2 đầu: Khi đã có 4 lá bài liên tiếp tạo sảnh và đợi thêm 1 lá bài nữa tạo thành bộ sảnh ở cả 2 đầu gọi là Chò Sảnh 2 đầu. Do đó, cũng có thêm thuật ngữ chờ sảnh so le, tức là đợi thêm 1 lá nữa hình thành sảnh nhưng lá này nằm ở giữa tay bài

– Chờ 2 lá bài đồng chất: Hành động đợi 2 lá đồng chất ở 2 vòng cược cuối.

Một số thuật ngữ khác

– Pair: Khi tay bài ở lượt chia đầu tiên tạo thành 1 đôi

– Unraised Pot: Mỗi người đã có 3 lá bài trên tay ở vòng Flop nhưng  không có người nào Raise

– Raise Pot: Mỗi người đã có 2 lá bài trên tay và có ngườ quyết định Raise trước khi chia lá bài thứ 3 ở vòng Flop

– Pre-Flop: Vòng chia mỗi người 2 cây

– Flop: Vòng chia mỗi người thêm 1 cây là 3 cây

– Turn: Vòng chia mỗi người thêm 1 cây là 4 cây

– River: Vòng chia mỗi người thêm 1 cây là 5 cây