Tìm hiểu thuật ngữ lợi nhuận trung bình trong Poker

Trong Poker sử dụng 1 thuật ngữ là Expected Value hay EV hay lợi nhuận trung bình để tính ra việc có nên bỏ tiền ra mua thêm quân bài hay không. Những tình huống theo hay không theo đều dựa trên tính toán logic mà không theo cảm giác. Chỉ số EV giúp bạn đưa ra những hành động có lợi nhất.

1, Lợi nhuận trung bình là gì?

Lợi nhuận trung bình hay giá trị kì vọng là một khái niệm trong toán học xác suất thống kê. Nó cho người chơi biết giá trị trung bình của một hành động cụ thể nếu được lặp đi lặp lại trong vô hạn lần. Từ đó, giúp bạn có thể xác định các hành động tiếp theo, nên làm tiếp hay dừng.

EV được coi là một trong những khái niệm cơ bản nhất của Poker và nó có thể được tính toán ra một con số cụ thể, mang giá trị âm hoặc dương nhưng không thể bằng 0. Với EV dương (EV+), bạn sẽ thắng tiền trong dài hạn. Với EV âm (EV-), bạn sẽ thua tiền trong dài hạn.

EV có công thức tính như sau:

EV = (%W x $W) – (%L x $L)

Với:

EV: Lợi nhuận trung bình hay giá trị kì vọng.

%W / %L: Xác suất thắng / thua.

$W / $L: Tiền thắng / thua.

VD thực tế trong Poker

Bạn muốn mua thùng ở Flop. Tổng pot hiện đang là $10 và có đối thủ đặt cược $2. Bạn có nên call hay fold trong trường hợp này?

Đầu tiên, $12 chính là số tiền sẽ ăn nếu thắng, $2 là số tiền sẽ mất nếu thua

Thứ hai, biết rằng xác suất hit thùng ở vòng sau là 4:1 (Theo bảng xác suất chung của sảnh). Tương đương tỉ lệ thắng là 20%, tỉ lệ thua là 80%.

=> EV = (20% x 12) – (80% x 2) = 0.8 > 0 => Theo cược sẽ là một hành động có lợi.

2, Cách xác định nhanh EV âm hay dương

Bạn sẽ chỉ có 30s để quyết định xem có nên theo cược hay bỏ. Nếu thực hiện các tính toán trên sẽ khá mất thời gian với người không nhanh nhạy. Do đó, có một cách để xác định EV âm hay đương bằng cách so sánh odds và Pot odds.

VD trong trường hợp trên

Odds ở đây chính là xác suất hit thùng ở vòng sau là 4:1

Pot Odds là tỷ suất lợi huận được tính bằng tỉ lệ số tiền có thể thắng / số tiền phải đầu tư, bỏ ra theo cược đối thủ.

Trong trường hợp này Pot Odds sẽ là 12/2 = 6:1

Quy tắc chung:

Nếu Pot Odds > Odds => EV+ => thắng tiền trong dài hạn

Nếu Pot Odds < Odds => EV- => thua tiền trong dài hạn.

Ở ví dụ trên ta thấy Pot Odds = 6:1 > Odds = 4:1 => thắng cược trong dài hạn. Do đó, hành động theo cược là chuẩn.