4 thế bài tưởng thua những dễ thắng cả làng trong Sâm Lốc Online

Cần lưu ý rằng, đây là các thế bài khó lòng báo Sâm được ngay từ đầu nhưng lại là các thế bài có cơ hội thắng nhanh chóng cả làng một cách khó ngờ đến nhất. Tuy nhiên, đây chỉ là các thế dễ thắng chứ không phải lúc nào cũng thắng.

Thế thứ nhất: Sảnh 4, 2 đôi, 1 heo, 1 lẻ

VD: Sảnh lớn 9 10 J Q, đôi 8, đôi A, 2 và 5

Thế bài này có khá nhiều cách đánh nhưng cách đánh chung nhất nếu bạn có lượt đầu tiên là xả 5, tiếp tục xả 2 để chặn đầu, xả đôi 8 và dùng đôi A chặt, cuối cùng là xả sảnh cuối.

Giả sử trong trường hợp bạn không có lượt thì vẫn có thể xả 2, đôi 8, đôi A, sảnh và cuối cùng là 5. Hoặc để chắc ăn hơn trong việc có được 1 sảnh khó chặn, bạn tách 8 đưa vào sảnh để có sảnh 5.

Lúc này sẽ đưa bài vào thế kẹp gồm 3 con cuối cùng trên tay là 8 2 5 và bạn có quyền đánh trước. Thế này là thế không thể đỡ nếu không có Tứ quý và 2 trong Sâm Lốc có giá trị ngang bằng nhau không phụ thuộc vào chất.

Thế thứ hai: 1 Sám, đôi A, đôi 2, 3 bài lẻ

VD: Sám 10, đôi A, đôi 2, 5, 8, Q

Sám thực tế là không dễ chặt trong Sâm Lốc đặc biệt với Sám từ 10 trở lên. Thường các con có thể chặn Sám thường rơi vào bộ dây và phá dây lấy Sám để chặn là một cách không thường xuyên được thực hiện.

Với thế bài này. Nếu bạn được quyền đi trước có thể xả 5 trước. Sử dụng Q để chặn. Nếu đối phương là một người chơi chủ động. Có khả năng họ sẽ chặn 2. Trong 1 số trường hợp, sẽ có người tung các bộ dây hoặc tung các bộ đôi. Với trường hợp là dây, khả năng cao họ sẽ sử dụng thế 2 bài lẻ kẹp 2 để chơi. Bạn có thể chặn 2 với lá bài lẻ. Tung đôi A khó chặn, xả đôi xám, con 2 và con bài lẻ còn lại.

Thế thứ ba: 1 đôi bé, 1 đôi vừa, 1 đôi A, 1 bài lẻ, sảnh 3

Đây là thế bài không có 2. Trong một số trường hợp nhất định, vẫn có thể thắng với kiểu bài này nếu bạn gặp may mắn. Theo thế bài này, sảnh càng lớn thì cơ hội thắng của bạn càng cao. Giả định sảnh lớn cỡ 10 J Q trở nên bạn rất có thể sẽ thắng, đặc biệt khi được đánh trước.

Dựa trên các bài viết phân tích trước, đôi A và bài lẻ sẽ mặc nhiên cần được đánh cuối cùng. Nhiệm vụ của người chơi là phải xả đi đôi bé đầu tiên, nếu bạn bị chặn bởi 1 đôi thấp hơn đôi vừa thì đây là cơ hội quá tốt. Một số người chơi khác có thể ra sảnh yếu và bị sảnh 3 của bạn chặn lại, lúc này quá đơn giản chỉ việc đánh đôi A và bài lẻ cuối. Để tăng cơ hội chiến thắng, cần ít nhất 1 con 2 hoặc 2 con 2 xuất hiện trên bàn như, vậy cơ hội bạn bị chặn A là rất thấp.

Thế thứ tư: Sảnh 5 bé, 1 đôi, 1 heo, 3 bài lẻ

VD: bạn chỉ sở hữu sảnh 3 4 5 6 7, 1 đôi 9, 1 heo, 4, 10, Q

Với kiểu bài này sẽ có 2 cách đánh. Nếu được đánh đầu tiên, bạn cho đi bài lẻ trước là 4, tiếp đó, có thể chặn 10 hoặc Q và kết thúc bởi 2, sau đó đánh sảnh 5, đôi 9 và quân bài lẻ cuối cùng. Cần nhớ rằng, quân bài lẻ này càng to thì cơ hội để bạn thắng càng lớn. Vì có thể bắt được 1 chất lẻ của người chơi khác. Giả định trong trường hợp này, bạn có thể giữ được quân Q cuối, xác suất thắng là rất lớn.