Tổng hợp những “bài báo” tự động thắng trong game Mậu Binh

Điểm thú vị của game Mậu Binh là sẽ có các bài được đưa vào dạng siêu đặc biệt, tức là thắng luôn mà không cần phải chơi. Bạn sẽ được xếp riêng 1 “mâm” và chỉ để những người chơi còn lại tự đọ bài với nhau mà thôi. Đó là các trường hợp dưới đây.

Rồng cuốn

Hay còn được gọi là Sảnh rồng đồng hoa, nó bao gồm 13 lá từ 2 –> A đồng chất. Đây là thế bài siêu tưởng với rất nhiều người và xác suất để có thể ra được kiểu bài này có thể lên đến 1 trên vài chục ngàn lượt chơi. Bạn phải rất đỏ mới ra được.

Sảnh rồng:

Bao gồm 13 lá từ 2 -> A không đồng chất. Thực tế, nó dễ đạt được hơn đáng kể so với Rồng Cuốn nhưng đây cũng có thể gọi là một tay bài siêu tưởng. Chỉ cần 1 lá lệch thôi là không được tính. Đương nhiên, xác suất để chia ra kiểu bài này cũng không hề cao 1 chút nào, nó cũng thuộc dạng rất hiếm.

Đồng màu 1

Bao gồm 13 lá đồng màu đen/đỏ. Tức là bài bạn toàn chuồn, bích hoặc toàn rô và cơ. Nếu xuất hiện trường hợp những người chơi còn lại cũng là Đồng Màu 1 thì so sánh đến là lá lớn nhất, cho đến lá thứ nhì… để xác định.

Đồng màu 2

Bao gồm 12 lá đồng màu đen / đỏ và 1 lá lẻ đen / đỏ. Tức là bài bạn có 12 là toàn chuồn bích hoặc toàn rô và cơ, đồng thời lá lẻ có màu ngược lại. Nếu xuất hiện trường hợp những người chơi còn lại cũng là Đồng Màu 2 thì so sánh lần lượt từ lá bài lớn nhất đến bé nhất của mỗi người để xác định.

5 đôi 1 sám:

Là kiểu bài có 5 đôi và 1 sám cô. Nếu giống nhau thì so sánh bộ sám xem ai cao hơn, người đó thắng.

Lục phé bôn:

Là kiểu bài có 6 đôi và 1 lá lẻ. Nếu giống nhau thì so sánh từ bộ đôi cao nhất đến bộ đôi thấp nhất, trường hợp vẫn bằng nhau thì so sánh lá lẻ và trường hợp lá lẻ vẫn bằng nhau thì hòa tiền.

3 cái thùng

Là kiểu bài có 3 chi mỗi chi là một thùng. VD trường hợp các chi lần lượt có 5 con cơ, 5 con bích và 3 con chuồn thì được gọi là 3 cái thùng. Nếu giống nhau thì lần lượt so sánh giữa các chi. Do đó, có thể phát sinh trường hợp hòa tiền.

3 cái sảnh

Tương tụ với 3 cái thùng, 3 cái sảnh là kiểu bài có 3 chi mỗi chi là một sảnh. VD trường hợp các chi lần lượt có 12345, 34567, JQK. Nếu giống nhau, lần lượt so sánh giữa các sảnh. Do đó, cũng có thể phát sinh trường hợp hòa tiền.